Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:SVK1-2013-017
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2014-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Sekce pro studenty doktorských studijních programů bude součástí čtvrtého ročníku mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, která se uskuteční ve dnech 13. - 14. listopadu 2014 v prostorách Plzeňského Prazdroje.