Motivace návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:č. 305
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2012-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je na základě rozsáhlého výzkumu (CZ 1000 respondentů, D 1000 respondentů) navrhnout opatření k stimulaci přeshraničního návštěvního ruchu.