Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:04
Období řešení:2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Tento projekt je rozdělen na 4 dílčí části, v rámci kterých jsou zpracovávány vybrané analýzy:
1. Publikace "Euroregion Šumava- historie a současnost" - zpracování geografických analýz tohoto regionu do tištěné publikace v německém jazyce,
2. Vytvoření souboru tématických map aktivit z oblasti terciéru a syntetické mapy z oblasti socioekonomické sféry v PK,
3. Analýza propagačních materiálů PK pomocí oční kamery a rozvoj spolupráce v oblasti marketingu a cestovního ruchu,
4. Analýza podmínek a nástrojů podpory podnikání v PK.