Podnikatelský (byznys) plán pro inovativní modulární systém stavby domů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výstupem projektu bude zpracovaný podnikatelský (byznys) plán inovativního modulárního systému stavby domů, který v případě potřeby bude moci sloužit při vyjednávání o poskytnutí financí na rozběh výroby.