Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2014"


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:SVK1-2014-002
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2014-2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Tato odborná konference navazuje na sérii úspešných konferencí porádaných v rámci přeshraničního projektu "Českosaská
vysokoškolská iniciativa" v uplynulých letech. Jedním z hlavních cílů konference bylo i tentokrát přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků, podpořit jejich publikační činnost a monitorovat při tom současné požadavky praxe, tato konference byla otevřena
studentům navazujících a doktorských studijních programů, a to z obou stran hranice.