Využití moderních technologií v marketingové komunikaci


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2015-023
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Eger, L.; Mičík, M. Customer-oriented communication in retail and Net Promoter Score. Journal of Retailing and Consumer Services, 2017, roč.35. č.March 2017, s.142-149, ISSN 0969-6989.
  • Ptáčková, K. Výzkum indoor reklamy v nákupních centrech ve městě Plzeň. Trendy v podnikání, 2016, roč.neuvedeno. č.2, s.67-75, ISSN 1805-0603.
  • Jandová, L.; Eger, L. Výzkum pozice vybraných konkurenčních značek. Trendy v podnikání, 2016, roč.Neuveden. č.1, s.64-71, ISSN 1805-0603.
  • Eger, L.; Mičík, M. Improving the quality of customer service by using the technique of mystery shopping. ACC Journal, 2015, roč.21. č.2, s.65-76, ISSN 1803-9782.
  Statě ve sborníku
  • Janeček, P.; Ovesleová, H. KRITÉRIA HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH TOALET: PRŮZKUM VYBAVENOSTI DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU VŠEOBECNOU INFRASTRUKTUROU. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
  • Barbosa Rosa, .; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Visual Appeal of Destination web pages: An Exploratory Eye tracking study on Generation Y. In Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.1289-1299. ISBN 978-0-9860419-6-9.
  • Eger, L.; Egerová, D. E-learning a využívání videa jako vhodného média. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016, s.35-43. ISBN 978-80-7435-657-5.
  • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Komunikace historického města v moderní době v oblasti cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s.147-157. ISBN 978-80-88064-21-3.
  • Janeček, P. Využití systémové dynamiky v destinačním managementu. In Sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.15-25. ISBN 978-80-210-8527-5.
  • Janeček, P.; Štemberová, A. Udržitelnost turismu ve vztahu k místní komunitě. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s.168-178. ISBN 978-80-88064-21-3.
  • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Vztah rezidentů k rozvoji turismu: komparace dvou krajů České republiky. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.954-961. ISBN 978-80-210-8272-4.
  • Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Rymusová, M. Qualitative evaluation of chosen online and offline communication means towards visitors of a selected city. In International Scientific Days 2016. The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society. Conference proceedings. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, s.885-892. ISBN 978-80-552-1503-7.
  • Janeček, P. Economic Impact of Events in Destination. In Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2016, s.293-299. ISBN 2464-6059978-80-7435-633-9.
  • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Turisté seniorského věku - organizační zajištění cest. In Sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.28-37. ISBN 978-80-210-8117-8.
  • Králová, L. Usage of QR Codes in Retailing. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.61-67. ISBN 978-3-86367-038-2.
  • Kunešová, H.; Mičík, M. The development of cross-border B2C e-commerce within the EU single market - example of the Czech Republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.69-77. ISBN 978-3-86367-038-2.
  • Janeček, P. Seniors´perception of travel barrier: A case of Czech Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid : International Business Information Management Association, 2015, s.220-229. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Janeček, P. Event jako příležitost pro upevňování vztahů mezi návštěvníkem a destinací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, Turismus a Vzdělávání. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2015, s.100-111. ISBN 978-80-87411-70-4.
  • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Comparison of online communication of German and Czech Destination Management Organisations. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.53-60. ISBN 978-3-86367-038-2.