Rozvojový a transformační projekt


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:623/2005
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Podprojekt: Modul - Regionální a projektový management (řešitel)