Rozvoj přístupů finančního řízení jako nástroje růstu hodnoty firmy


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2015-021
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zkoumání současných a moderních přístupů finančního řízení ekonomických subjektů v mezinárodním kontextu. Vychází z teoretického postulátu maximalizace tržní hodnoty firmy jakožto základního cíle podnikání. Hlavním cílem projektu je navrhnout doporučení ohledně aplikace vybraných přístupů finančního řízení podniků za účelem dlouhodobého růstu hodnoty firmy.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Hrdý, M.; Krechovská, M. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. 272s. ISBN 978-80-7552-449-2.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Faltejsková, O.; Dvořáková, L.; Hotovcová, B. NET PROMOTER SCORE INTEGRATION INTO THE ENTERPRISE PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT SYSTEM - A WAY TO PERFORMANCE METHODS DEVELOPMENT. E+M Ekonomie a management, 2016, roč.19. č.1, s.93-107, ISSN 1212-3609.
  • Gajdová, D.; Krechovská, M. Possibilities of Clusters and Cluster Initiative Creation in Selected Sectors within Slovak and Czech Regions. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, roč.13. č.1, s.104-118, ISSN 1109-9526.
  • Kronych, J.; Malá, A.; Dvořáková, L. Netting Impact on a Corporate Finance Management. International Journal of Managerial Studies and Research, 2016, roč.4. č.12, s.25-31, ISSN 2349-0349.
  • Gajdová, D.; Krechovská, M.; Dubcová, G. New Challenges of SMEs through Clusters Creation in Slovakia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016. ISSN 1877-0428.
  Statě ve sborníku
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Options of the Sustainability Aspects Implementation into the Balanced Scorecard Concept. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading, United Kingdom : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s.51-59. ISBN 2049-6826978-1-910810-85-9.
  • Gajdová, D.; Krechovská, M.; Dubcová, G. New Challenges of SMEs through Clusters Creation in Slovakia. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier, 2016, s.264-271. ISBN 1877-0428neuvedeno.
  • Malá, A.; Dvořáková, L.; Kronych, J. PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ PŘIDANÉ HODNOTY V EKONOMICKÉM KONTEXTU. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-8. ISBN 978-80-261-0648-7.
  • Dvořáková, L.; Macková, M. SPECIFICS OF THE ECONOMIC MANAGEMENT PROCESS IN NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Zilina, Slovakia, 2016, 1st edition : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.408-416. ISBN 978-80-8154-191-9.
  • Dvořáková, L.; Faltejsková, O. Development of Corporate Performance Management in the Context of Customer Satisfaction Measurement. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier Ltd, 2016, roč.230. č.2016, s.335-342, ISBN 1877-0428neuvedeno.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Aktuální výzvy a trendy v řízení výkonnosti výrobních podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.75-84. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Krechovská, M. Integration of Corporate Sustainability Approach and Sustainable Performance in Corporate Management. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1997-2005. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT MODEL OF MANUFACTURING COMPANIES ACCORDING TO SAMPLED METHODS FROM PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM. In The 27th European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2015. RENDE : DIME UNIVERSITÀ DI GENOVA, 2015, s.324-333. ISBN 978-88-97999-48-5.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. The Economic Value Added Algorithm Risks in the Context of Corporate Performance Measurement System. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. Zlín, Česká republika : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015, s.163-177. ISBN 978-80-7454-482-8.
  • Taušl Procházková, P. Investigating Social Enterprise and Entrepreneurship. In Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges. Kyiv : National Academy of Management, 2015, s.205-207.