Podpora pedagogické práce za účelem zvyšování kvalifikace


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:VS-14-034
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2014

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu pedagogické činnosti pracovníků do 35 let, kteří působí na Fakultě ekonomické ZČU. Konkrétně připraví každá ze čtyř zúčastněných akamických pracovnic ve spolupráci se studenty vysokoškolskou publikaci, která je jednou z podmínek pro zahájení hablitačního řízení.

    PUBLIKACE:

    Učební texty, skripta
    • Hejduková, P. Veřejné finance. Sbírka příkladů a případových studií.. Praha : C. H. Beck, 2015. 92s. ISBN 978-80-7400-299-1.
    • Hejduková, P. Veřejné finance - teorie a praxe.. Praha : C. H. Beck, 2015. 252s. ISBN 978-80-7400-298-4.