Zimní škola podnikání pro studenty všech fakult ZČU


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:5
Období řešení:2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je realizace dvoudenního workshopu zaměřeného na problematiku zahájení podnikání za účelem zvýšení motivace studentů všech fakult ZČU k podnikání a nalezení vhodných kandidátů pro založení vlastního podniku.