Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Rozvojové a transformační projekty, podprojekt: Modul - regionální a projektový management