Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.47/02.0005
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2013-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V průběhu let 2013 – 15 se KTV FPE ZČU v Plzni stala řešitelem projektu „Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné i nepovinné školní tělesné výchově v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost. Cílovou skupinou byli především vyučující tělesné výchovy na základních a středních školách v Plzeňském kraji. Odborní pracovníci z KTV FPE ZČU v Plzni se v rámci projektu zaměřili především na metodicko – organizační stránku výuky tělesné výchovy na školách se zaměřením na moderní postupy výuky, nové učební pomůcky, mezipředmětové vztahy a zapojení IT technologií do výuky.