Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Návrh metodiky výzkumu ekonomických efektů projektu Plzeň EHMK 2015 a jeho praktické ověření.