Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkum obyvatel města Plzně a Plzeňského kraje, zaměřený na jejich informovanost, postoje, hodnocení a participaci na projektu Plzeň EHMK 2015. Dílčí projekt v rámci komplexní evaluace daného projektu pro potřeby společnosti Plzeň 2015, o.p.s.