Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:KÚPK 016ZU00006
Období řešení:2016-2016

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

PProjekt je určen zájemcům z řad studentů SŠ a ZŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti ekonomie, managementu, cestovního ruchu a marketingu destinací Plzeňského kraje a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách.