Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:SGS-2017-013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum aktuálních trendů v marketingu a managementu organizací. Zaměřuje se specificky na využívání ICT jednak v oblasti personálního managementu a marketingu na internetu. První zaměření je spojeno z hlediska vymezování oblastí e-business s B2E (business to employees), ale také E2E (employees to employees) a druhé zaměření bude spojeno zejména s B2C (business to customers) v České republice a částečně i s B2B (business to business). V rámci výzkumu bude významná pozornost věnovaná také novým trendům v oblasti managementu lidských zdrojů a jejich aplikací v současné organizaci. Uvedená dílčí témata jsou spojena s dosavadním zaměřením výzkumných šetření koordinátorů projektu a zejména s orientací disertačních prací doktorandů. Témata navíc plně korespondují s výzkumným zaměřením kateder KPM a KMO na FEK.
Výstupy projektu budou publikovány v časopisech evidovaných ve Scopus a Web of Science. Dále se předpokládají výstupy na konferencích na národní i mezinárodní úrovni, jejichž účelem je nejenom prezentace výstupů, ale i navázání spolupráce pro možný navazující výzkum a samozřejmě i vzdělávání členů týmu.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Eger, L. Aplikace teorie užití a uspokojení, sociální média a značky na sociálních sítích. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.3, s.19-25, ISSN 1805-0603.
  • Prantl, D.; Mičík, M. Analysis of the significance of eWOM on social media for companies. E + M Ekonomie a Management, 2019, roč.22. č.4, s.182-194, ISSN 1212-3609.
  • Suchánek, P.; Eger, L. Customer Satisfaction and Enterprise Performance: A Study from the Electronics and Communication Equipment Retail Industry in the Czech Republic. Quality Access to Success, 2019, roč.20. č.172, s.33-40, ISSN 1582-2559.
  • Nowiński, W.; Haddoud, M.; Lančarič, D.; Egerová, D.; Czeglédi, C. The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial selfefficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. Studies in Higher Education, 2019, roč.44. č.2, s.361-379, ISSN 0307-5079.
  • Eger, L.; Sladkayová, M. Regional governments in the Czech Republic and Slovakia and communication with the public using social media. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.3, s.33-40, ISSN 1805-0603.
  • Egerová, D.; Nosková, M. Top Management Team Composition and Financial Performance: Examining the Role of Gender Diversity. E + M Ekonomie a Management, 2019, roč.22. č.2, s.129-143, ISSN 1212-3609.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Krystoň, M. Facebook and Public Relations in Higher Education. A Case Study of Selected Faculties from the Czech Republic and Slovakia. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 2019, roč.21. č.1, s.7-30, ISSN 1454-8100.
  • Eger, L.; Mičík, M. Sociální média a značky na sociálních sítích. Marketing & komunikace, 2019, roč.29. č.3, s.6-7, ISSN 1211-5622.
  • Jánská, V.; Mičík, M. Bezpečnost na sociálních médiích. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.3, s.4-12, ISSN 1805-0603.
  • Kunešová, H.; Mičík, M. Developing Composite Readiness and Intensity Indices for Measuring B2C E-commerce in the European Union. Transformations in Business & Economics, 2019, roč.18. č.1, s.44-59, ISSN 1648-4460.
  • Kutlák, J. Generations Y and Z in the Workplace: Perception of Teamwork. ACC JOURNAL, 2019, roč.25. č.2, s.65-77, ISSN 1803-9782.
  • Eger, L.; Mičík, M.; Gangur, M.; Řehoř, P. Employer branding: exploring attractiveness dimensions in a multicultural context. Technological and Economic Development of Economy, 2019, roč.25. č.3, s.519-541, ISSN 2029-4913.
  • Mičík, M.; Mičudová, K. Employer Brand Building: Using Social Media and Career Websites to Attract Generation Y. Economics and Sociology, 2018, roč.11. č.3, s.171-189, ISSN 2071-789X.
  • Eger, L.; Mičík, M.; Řehoř, P. Employer branding on social media and recruitment websites: symbolic traits of an ideal employer. E+M Ekonomie a management, 2018, roč.21. č.1, s.224-237, ISSN 1212-3609.
  • Eger, L. How people acquire knowledge from a web page: An eye tracking study. Knowledge Management & E-Learning, 2018, roč.10. č.3, s.350-366, ISSN 2073-7904.
  • Machová, K. The Succession in Family Businesses in the Czech Republic. ACC JOURNAL, 2018, roč.24. č.2, s.48-60, ISSN 1803-9782.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Pisoňová, M. Assessment of School Image. Center for Educational Policy Studies Journal, 2018, roč.8. č.2, s.97-122, ISSN 1855-9719.
  • Eger, L.; Klement, M.; Tomczyk, L.; Pisoňová, M.; Petrová, G. Different user groups of University students and their ICT competence: Evidence from three countries in Central Europe. Journal of Baltic Science Education, 2018, roč.17. č.5, s.851-866, ISSN 1648-3898.
  • Prantl, D.; Prantl, M. Website traffic measurement and rankings: competitive intelligence tools examination. International Journal of Web Information Systems, 2018, roč.14. č.4, s.423-437, ISSN 1744-0084.
  • Kutlák, J. Vícegenerační řízení na pracovišti: Vliv na personální procesy. Trendy v podnikání, 2018, roč.2018. č.4, s.84-95, ISSN 1805-0603.
  • Egerová, D.; Eger, L.; Mičík, M. Does entrepreneurship education matter? Business students' perspectives. Tertiary Education and Management, 2017, roč.23. č.4, s.319-333, ISSN 1358-3883.
  • Eger, L. Uživatelské testování www stránek s využitím SUPR-Q. Marketing & komunikace, 2017, roč.28. č.3, s.26-27, ISSN 1211-5622.
  • Kunešová, H.; Eger, L. Evaluation and comparison of B2C e-commerce intensity in EU member states. E+M Ekonomie a management, 2017, roč.20. č.4, s.151-167, ISSN 1212-3609.
  • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Realita rodinného podnikání v ČR. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.3, s.41-50, ISSN 1805-0603.
  • Egerová, D.; Eger, L.; Mičík, M. Does entrepreneurship education matter? Business students’ perspectives. Tertiary Education and Management, 2017, roč.23. č.4, s.319-333, ISSN 1358-3883.
  Statě ve sborníku
  • Kutlák, J. Expectations of Generation Z from Perspective of Employers: The Delphi Method. In Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s.5151-5161. ISBN 978-0-9998551-4-0.
  • Kdýrová, A.; Tlučhoř, J. Comparison of consumer behaviour of Czech and Finnish students in retail: information search, use of technology, influence of advertising. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2019, s.99-107. ISBN 978-3-86367-062-7.
  • Skřivan, L.; Sova Martinovský, V. Usability of cloud computing: a comparison study between IT companies in the Czech Republic and the USA. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technická univerzita, 2019, s.339-345. ISBN 978-80-7494-482-6.
  • Egerová, D.; Volfová, M. Comparative analysis of employee training in the Czech enterprises. In Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. Brno : Masaryk University, 2019, s.49-56. ISBN 978-80-210-9565-6.
  • Prantl, D.; Mičík, M. The Use of the Facebook Social Network in Selected Czech Companies. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. Brno : Masaryk University, 2019, s.167-174. ISBN 978-80-210-9565-6.
  • Eger, L. Cafes and their brand communication on Facebook: Case study from the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. Brno : Masaryk University, 2019, s.41-48. ISBN 978-80-210-9565-6.
  • Mičík, M. Attracting Millennials with Social Media and Recruitment Websites. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.153-161. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Boublíková, L.; Eger, L. Recruitment through the use of corporate websites and social media – a case study: Association of Public Transport Companies in the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.9-17. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Mičík, M.; Tesařová, T. Millennials and Appeals in Advertising - An explorative eye-tracking study. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Seville : IBIMA, 2018, s.623-633. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  • Eger, L.; Mičík, M. Digital marketing course: A study on the effectiveness of blended learning. In DIVAI 2018. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.263-272. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  • Eger, L. Blended learning at higher education: case study from faculty of economics. In Proceedings New trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18. Krakow : Institute of Educational Studies, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE, 2018, s.49-62. ISBN 978-83-941568-9-3.
  • Egerová, D.; Nosková, M. Does Gender Diversity in Top Management Team Relate to Financial Performance? - Implication for Strategic Management. In Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2018, s.615-622. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  • Hommerová, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Kouba, D. Cross-Border Purchasing Behavior - Studies in the Czech-German Border Region. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management.. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2018, s.374-380. ISBN 978-80-7394-726-2.
  • Egerová, D.; Rubáková, V. Trends in Gender Economic Equality and Empowerment: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.74-81. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Eger, L.; Egerová, D. Social network Facebook and customer engagement: A pilot case study from the Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2018, s.366-373. ISBN 978-80-7394-726-2.
  • Prantl, D. The usefulness of social media for travel agencies in the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.196-201. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Kutlák, J. DIFFERENT GENERATIONS IN THE LABOR MARKET - IMPLICATIONS FOR THE WORKPLACE: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Proceedings of the 7th Business & Management Conference, Budapest. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.19-35. ISBN 2570-6543978-80-87927-57-1.
  • Egerová, D.; Nosková, M. Does Gender Diversity in Top Management Team Relate to Financial Performance? – Implication for Strategic Management. In Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2018, s.615-622. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  • Taušl Procházková, P.; Sova Martinovský, V.; Musil, D. Alternative finance: theoretical and empirical consideration. In Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.512-524. ISBN 978-80-87927-77-9.
  • Eger, L. Jaký je výzkum v oblasti školského managementu v České republice?. In Aktuální přístupy managementu vzdělávání. Praha : CŠM Praha, 2017, s.41-50. ISBN 978-80-7290-958-2.
  • Nosková, M. BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM IMPLEMENTATION AND ITS APPLICATION IN MANAGEMENT OF MEDIUM-SIZED ENTERPRISE. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.192-199. ISBN 978-80-210-8714-9.
  • Eger, L. Jak školy využívají internet pro komunikaci s veřejností?. In Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017, s.132-133. ISBN 978-80-7435-688-9.
  • Egerová, D.; Eger, L. Recruitment Through the Use of Corporate Websites – A Comparative Study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1137-1149. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  • Zelenka, L.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Mobile phone use in shopping process: A case from the Czech republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.183-194. ISBN 978-3-86367-051-1.
  • Prantl, D. An analysis of local search engines in Europe with a focus on the Czech market. In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1613-1622. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  • Ptáčková, K. Marketing in Higher Education in the Czech republic with a Focus on the Utilization of Websites and Social Media. In Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.598-612. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Prantl, D. Corporate and Recruitment Websites as Tools for Recruiting. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masaryk University, 2017, s.65-75. ISBN 978-80-210-8714-9.
  • Eger, L.; Egerová, D. Kdy může být video efektivním médiem v e-learningu. In Sborník anotací 17. ročník konference elearning forum. Praha : ECON publishing s.r.o., 2017, s.3. ISBN 978-80-86433-65-3.