Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SVK1-2017-005
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Odborný workshop je určený pro studenty DSP ekonomických fakult, a to převážně se zaměřením na ekonomiku a management. Jedná se o dvoudenní akci, která se uskuteční na podzim (říjen/listopad) 2017 v prostorách Fakulty ekonomické ZČU v Chebu/v Plzni.
Plánovaný harmonogram workshopu: První den je určený na předávání zkušeností v oblasti VaV ze strany odborníků (školitelů), příp. od kolegů z vyšších ročníků. Druhý den je zaměřený na prezentaci odborných výstupů studentů DSP.

Základním cílem tohoto workshopu je sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi studenty DSP i jejich školiteli. Dílčím cílem je zprostředkování odborných znalostí v oblasti VaV formou školení (1. den) a praktická realizace publikačních a prezentačních dovedností studentů (2. den).

Předpokládá se zaměření jednotlivých částí programu na oblast VaV, a to především na metodiku výzkumu, rozvoj publikačních a prezentačních dovedností, informování o grantových schématech.

Vybrané příspěvky studentů DSP budou publikovány v časopise Trendy v podnikání na základě výsledků recenzního řízení.