Benchmarking jako strategie rozvoje obcí, měst a regionů


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004