Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:06
Období řešení:2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen zájemcům z řad studentů SŠ a žáků ZŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti marketingu, managementu, geografie a ekonomie a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách.
Stěžejním tématem tohoto ročníku bude PŘÍBĚH BAROKNÍ KRAJINY A JEJÍCH STAVITELŮ v rámci Plzeňského kraje se zaměřením na Letní barokní festival.