Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017"


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:SVK1-2017-012
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Tato odborná konference navazuje na sérii úspěšných konferencí pořádaných v letech 2011, 2014 a 2015. Jedním z hlavních cílů konference bylo, je a bude přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků, podpořit jejich publikační činnost a monitorovat při tom současné požadavky praxe. Již
podruhé bude konference otevřena rovněž studentům navazujících a doktorských studijních programů, a
to z obou stran hranice. Především pro studenty a mladé vědecké pracovníky představuje konference
možnost získat zkušenosti a navázat kontakty v oboru, a to i na mezinárodní úrovni, což je v době silné
podpory mezinárodního výzkumu a vědy více než žádoucí.

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Hommerová, D.; Patrovský, Š. Assessing the level of CRM in the Hennlich company using the crack method. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m. b. H., 2017, s.55-63. ISBN 978-3-86367-051-1.