Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:192
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Snahou projektu je prostřednictvím realizovaných společných vzdělávacích aktivit (5 vzdělávacích modulů)zvýšit kompetence českých a bavorských studentů s cílem zlepšit jejich připravenost pro přeshraniční trh práce. Podpořeno bude celkem 168 studentů. Do projektu jsou zapojeny 4 partnerské vysokoškolské instituce: FEK ZČU, EF JČU, OTH Amberg - Weiden a TH Deggendorf.