Dopady vstupu ČR do EU na vybrané segmenty malého a středního podnikání v západních Čechách


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004