Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:2017

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu smluvního výzkumu bylo zpracování reprezentativní studie. Jejím cílem bylo zjistit očekávání ohledně informací, které hledají různé segmenty obyvatel o Horní Falci (především občané Plzeňského kraje), resp. o Plzeňském kraji (především občané Horní Falci). Ve studii byly pomocí osobního a elektronického dotazování zkoumány následující tři cílové skupiny: (potenciální) zaměstnanci (ve studii označujeme jako „trh práce“); (potenciální) studenti a žáci, respektive jejich rodiče (ve studii označujeme jako „studium“); (potenciální) návštěvníci/turisté (ve studii označujeme „návštěvníci“).