Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu: 5115/0005/19/5115/0006/19(519005)
Období řešení:2018-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V rámci zakázky byl řešen Průzkum atraktivity železničních tratí v česko-bavorském a česko-saském regionu. Cílem celé studie jsou návrhy pro zvýšení atraktivity vybraných železničních tratí - (Karlovy Vary / Mariánské Lázně) – Cheb – Hof, (Karlovy Vary / Mariánské Lázně) – Cheb – Plauen) - především s ohledem na volnočasové aktivity a turismus. Byla provedena analýza železničních stanic, přehled aktérů v území, analýza tarifů železniční dopravy, analýza dopravní dostupnosti vybraných měst vlakem, přehled atraktivit cestovního ruchu v dotčených českých, bavorských a saských regionech. Součástí dokumentu jsou návrhy pro postupné zlepšení vytíženosti vlaků v analyzovaném území, včetně odhadu jejich přínosů. Součástí jsou dále návrhy mapových pokladů pro okolí vybraných železničních stanic.