Revitalizace a rozvoj těžbou postižených regionů v Evropě (Rehabilitation and Development in European Mining Regions)


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2004-2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Ve spolupráci s Institutem pro ekologický prostorový rozvoj v Drážďanech