Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je určen zájemcům z řad studentů SŠ a žáků ZŠ, kteří mají zájem prohloubit si populárně naučnou formou poznatky z oblasti marketingu, managementu, geografie a ekonomie a chtějí aktivním způsobem trávit volný čas o prázdninách.

Letošní ročník byl zaměřen na vývoj ekonomiky od roku 1918 po současnost. Téma bylo zvoleno ve vazbě na oslavy 100. výročí vzniku Československa.

Letní škola byla v letošním roce podpořena z prostředků Krajského úřadu Plzeńského kraje a Magistrátu města Plzně.