Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:UB 16/04-GAČR
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2004-2006