Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:TL02000055
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je tvorba funkčního marketingového nástroje k zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace se zohledněním vývojových trendů v oblasti neziskového sektoru. Záměrem je spojit úsilí relevantních vědních disciplín a nabídnout jej nestátní neziskové organizaci (NNO), která má diverzifikované financování se sníženou závislostí na veřejných zdrojích od roku 2020.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Hommerová, D.; Brunclíková, K.; Konečný, P.; Hyánek, V.; Hladká, M.; Vojtíšek, P.; Kopecká, M.; Hejduková, P.; Krechovská, M.; Šlehoferová, T.; Hirt, T.; Tlučhoř, J.; Dvořáková, T. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 172s. ISBN 978-80-261-0965-5.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Hommerová, D.; Šrédl, K.; Dbalá, K. Analysis of the awareness and popularity of the brand of a selected education and research library in the Czech Republic: A Case Study. Information (Switzerland), 2020, roč.11. č.8, s.nestránkováno, ISSN 2078-2489.
  Statě ve sborníku
  • Hommerová, D.; Hellbach, C. Identifying the Specifics of Marketing Communication of Non-profit Organizations in a Case Study of the Czech Republic. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz : Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.40-61. ISBN 978-3-86367-063-4.
  • Krechovská, M.; Palacká, A. Funding of Non-Profit Organizations through Crowdfunding – Factors of Success. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz : Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.69-77. ISBN 978-3-86367-063-4.
  • Šlehoferová, T.; Hirt, T.; Dvořáková, T.; Social marketing and social services. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.123-135. ISBN 978-3-86367-063-4.