Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:Smluvní výzkum
Období řešení:2017-2018

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Tento smluvní výzkum je zaměřen na výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí, který byl zpracován pro společnost InterCora, spol. s r. o. Aktuální trendy v oblasti chování spotřebitelů, ale také vývoj maloobchodu a logistické trendy mohou výrazně ovlivnit hospodaření komerčních nemovitostí. Jedním z hlavních trendů, které v současnosti působí na trh s komerčními nemovitostmi, je postupný nárůst internetového obchodování, projevující se v ČR i v zahraničí.