Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2019-004
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2019-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Scholz, P.; Janeček, P.; Linderová, I. Applying environmental measures as part of social responsibility: Case of Czech Hotel Chain. Acta Turistica, 2020, roč.32. č.1, s.7-38, ISSN 0353-4316.
  • Štumpf, P.; Vojtko, V.; Janeček, P. Do European tourists intend to revisit the same countries? Effect of satisfaction in European Union destinations. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2020, roč.20. č.4, s.398-417, ISSN 1502-2250.
  • Turnšek, M.; Janeček, P. “America First, the Netherlands Second” on YouTube: “spoofing” destination marketing with political satire. The European Journal of Humour Research, 2019, roč.7. č.3, s.26-45, ISSN 2307-700X.
  Kapitoly v knize
  • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Moucha, J.; Tlučhoř, J. Nabídka venkovského cestovního ruchu na Ohři. Venkovský cestovní ruch, Brno : Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020, s.47-55. ISBN 978-80-210-9593-9.
  Statě ve sborníku
  • Janeček, P.; Jakubíková, D. Motivace k návštěvě jako nástroj pro řízení destinací. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, s.62-72. ISBN 978-80-88064-46-6.
  • Jakubíková, D.; Moucha, J. Atraktivita kulturně historických památek v Chebském příhraničí. In Aktuální problém cestovního ruchu Overtourism - riziko pro destinace. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, s.51-61. ISBN 978-80-88064-46-6.
  • Janeček, P.; Maroušková, M. Instagram a jeho vliv na image destinace cestovního ruchu. In Trendy v podnikání sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.nestránkováno. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Šlechtová Sojková, O.; Janeček, P. Visit rate of tourists in the border regions: case of the Pilsen, Karlovy Vary and Usti regions. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC, 2019, s.87-98. ISBN 978-3-86367-062-7.