Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:402/02/0908
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2002-2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

ve spolupráci s katedrou regionální ekonomiky VŠB-TU v Ostravě