Inovace výuky pomocí zapojení her


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Číslo projektu:VS-19-018
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2019

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu "Inovace výuky pomocí zapojení her" je zapojení moderní konceptu „Learning by doing“ formou hraní her do výuky. V tomto konkrétním případě se jedná o dvě hry pro podporu projektového managementu a jejich následné zapojení do předmětů FEK KPM.
V prvním případě se jedná o nákup a zapojení hry s názvem Sea Wolf od společnosti IPMA CZ, která má za cíl demonstrovat jaké znalosti a dovednosti má mít projektový manažer podle mezinárodního standardu projektového managementu IPMA verze 4. Tato hra bude zapojena do předmětu KPM/SOMAD.
V druhém případě se jedná o kompletní vývoj hry určené ke komplexnějšímu pochopení projektového managementu. Na trhu existuje celá řada her, které se zabývají tímto tématem. Ovšem kvalitní hry na toto téma jsou určeny primárně pro intenzivní kurzy projektových manažerů a počítá se tedy s herní dobou kolem osmi hodin v jednom bloku. Zároveň jsou tyto hry velice drahé a není je většinou možné použít ve výuce, kde je více jak 10 studentů, vzhledem k velkým nárokům na organizátora/školitele. I jejich přizpůsobení pro cvičení, kde je 30 studentů a dvouhodinové bloky se konají jednou týdně, je problematické respektive prakticky nemožné. Hlavní charakteristiky vyvíjené hry budou právě v odstranění těchto překážek. Hra tedy bude určena pro využití přímo ve výuce, kdy bude možné ji hrát ve velkém počtu lidí a po každém kole (semináři) ji přerušit a následně se k ní vrátit.