Vorbereitungsphase für ein gemeinsames grenzüberschreitendes praxisintegriertes Multiple-Degree-Bachalorstudienprogramm in Eger (Cheb)


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:BTHA-AP-2020-27
Období řešení:2020-2020

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt podporuje fázi přípravy budování nového přeshraničního profesního bakalářského studijního programu typu multiple degree uskutečňovaného na FEK v Chebu.