Modelování v regionální ekonomii na příkladu českého pohraničí


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:402/96/0707
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:1996-1998