Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:CRP18+
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2020-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Spolupráce v oblasti budování společných studijní programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, sdílení zkušeností, doporučení pro změnu legislativní úpravy.