Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2021-2021

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k plné a úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper (dále EWP), a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Podpořeni budou programátoři zapojených vysokých škol, kteří budou koordinováni ze strany hlavního partnera a budou pravidelně sdílet praktické zkušenosti.