Metodologické otázky výzkumu regionálního kreativního milieu


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2003

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

projekt v rámci tzv. specifického výzkumu, Západočeská univerzita v Plzni