Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Číslo projektu:VS-21-019
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2021-2021

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů na Fakultě ekonomické ZČU.

    PUBLIKACE:

    Učební texty, skripta
    • Mičík, M. Marketingový výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 110s. ISBN 978-80-261-1080-4.
    • Černá, M.; Hejduková, P.; Ibl, J. Daně v praktických aplikacích. Plzeń : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. 176s. ISBN 978-80-261-1070-5.
    • Eger, L. Marketing školy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2021. 216s. ISBN 978-80-261-1044-6.