Workshop pro studenty DSP se zaměřením na konsolidaci vědecké práce v rámci a po období pandemie COVID-19


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Číslo projektu:SVK1-2021-014
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Odborný workshop je určený pro studenty DSP Fakulty ekonomické ZČU. Cílem workshopu je prohloubit znalosti studentů DSP s metodami vědecké práce a jejím hodnocením. Dále se workshop bude věnovat moderním trendům vědecké práce ve světle omezení vzhledem k pandemii.

Jedná se o jednodenní akci, která se uskuteční na podzim (říjen/listopad) 2021 v prostorách Fakulty ekonomické ZČU v Chebu/v Plzni. (V případě nezlepšené pandemické situace proběhne online) Plánovaný harmonogram workshopu: Dopoledne je určeno na předávání zkušeností v oblasti VaV ze strany odborníků (školitelů).
Odpolední část je zaměřena na prezentaci odborných výstupů studentů DSP.
Základním cílem tohoto workshopu je sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi studenty DSP i jejich školiteli. Dílčím cílem je zprostředkování odborných znalostí v oblasti VaV formou školení a praktická realizace publikačních a prezentačních dovedností studentů.
Předpokládá se zaměření jednotlivých částí programu na oblast VaV, a to především na metodiku výzkumu, rozvoj publikačních a prezentačních dovedností, informování o grantových schématech.
Následně budou představeny studentům moderní trendy v projektovém managementu a metodika hodnocení M17+.
Vybrané příspěvky studentů DSP budou publikovány v časopise Trendy v podnikání na základě výsledků recenzního řízení.
Odborný workshop je v souladu se Strategickým záměrem FEK i ZČU.