Výzkum kvantitativních metod v aplikaci na vybrané ekonomické problémy


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan BRČÁK
Číslo projektu:SGS-2021-022
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je pokračováním předcházejícího projektu. Je zaměřen na analýzu chování a predikci finančních trhů (hlavně akciový trh ČR a střední Evropa). Jedním z cílů projektu je vytvoření prediktivních modelů chování finančních (akciových) trhů a využití těchto modelů pro systémy algoritmického obchodování.
Další část projektu se zabývá hodnocením dopadů změn kapitálové regulace na odolnost domácího bankovního sektoru a vyhodnocení systémových rizik domácího bankovního sektoru a možnosti jejich omezení.
Další část projektu pojednává o možnostech implementace a provozu Business Intelligence, využití big data a analýza jejich dostupnosti. Malé a střední podniky nemají finanční prostředky, ale i kapacity na robustní komplexní řešení, které nabízejí velké ERP systémy. Projekt se bude zabývat uceleným pohledem na problematiku implementace BI do malých a středních podniků.
Poslední část projektu se zabývá aplikací kvantitativních přístupů v oblasti managementu pro řešení konkrétních rozhodovacích problémů a využívání modelů při manažerském rozhodování.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Bartoš, P.; Gangur, M. The List Length Effect and Immediate Free Recall of Visually Displayed Information in Various Forms. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2023, roč.12. č.3, s.1533-1540, ISSN 2217-8309.
  • Pfeifer, L. Issues when the parental and host country systemic institution buffers differ: the case of Czechia. Journal of Banking Regulation, 2023, roč.1. č.1, s.1-9, ISSN 1750-2071.
  Kapitoly v knize
  • Kresa, Z.; Tlučhoř, J.; Heyes, A. Attractiveness of Urban Public Transport From the Point of View of Young Passengers: Experience From the Czech Republic. Handbook of Research on Promoting Sustainable Public Transportation Strategies in Urban Environments, Hershey : IGI Global, 2023, s.223-249. ISBN 978-1-66845-996-6.
  Statě ve sborníku
  • Kresa, Z. PROMOTING PUBLIC TRANSPORT – WHAT APPEALS TO GENERATION Z. In Conference Proceedings of the 5th International Conference on the ECONOMICS OF THE DECOUPLING (ICED) 2023. Zagreb : Faculty of Economics & Business – Zagreb, 2024, s.105-122. ISBN 2706-3801.
  • Kresa, Z.; Plevný, M. Building A More Complex Simulation Model – Cross-Docking Center With Pallet and Box Handling. In Proceedings of the 42nd International Business Information Management Association Conference. USA : International Business Information Management Association, 2023, s.1257-1264. ISBN 2767-9640.
  • Marková, V.; Gangur, M. BIG DATA AND DATA MINING METHODS IN THE TOURISM INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
  • Gangur, M. The use of cloud for generated statistics data file storage in statistics tasks. In DIVAI 2022 - 14th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2022, s.373-383. ISBN 2464-7470978-80-7676-410-1.
  • Vocke, T.; Gangur, M. THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FINANCE SECTOR AND ITS CHANCES. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-9. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Kresa, Z.; Heyes, A. Carsharing a další formy sdílené mobility: případová studie z Plzně. In 8th Annual International Scientific Conference Business Trends 2022 Proceedings. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022, s.84-98. ISBN 978-80-261-1126-9.
  • Říhová, P.; Svoboda, M. Is the Czech Capital Market Weak Form Efficient?. In 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 Proceedings. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022, s.306-311. ISBN 978-80-88064-62-6.
  • Brčák, J. Integration of sustainable reporting in companies. In 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference. Rome, Italy : BC PUBLISHING, 2021, s.42-53. ISBN 978-605-70583-5-5.
  • Vocke, T. THE IMPACT OF BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON COMPANIES, THE CUSTOMERS AND THE SOCIETY. In PEFnet -25thEuropean Scientific Conference of Doctoral Students. Brno : Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno, 2021, s.141-142. ISBN 978-80-7509-811-5.