Tvorba studijních opor pro bakalářské studijní programy FEK


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Číslo projektu:PRVA-22-028
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2022-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na tvorbu a inovaci v rámci studijní nabídky FEK ZČU na bakalářském studiu s ohledem na nové akreditace studijních programů. Studijní opory zahrnuté v projektu budou vytvářeny s ohledem na současnou teorii, ale i praktickou uplatnitelnost v kontextu příslušného bakalářského studijního programu. Vybrané předměty tak budou odrážet požadavky na současné trendy ve výuce a vhodně doplní ostatní předměty ve studijní nabídce FEK ZČU v rámci bakalářských studijních programů. V rámci projektu budou vytvořeny či inovovány učebnice, cvičebnice a elektronické materiály pro čtyři předměty – KFU/VEK Veřejná ekonomika, KGE/EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy, KMO/OS Obchod a služby a KPM/PMN Projektový management. Tvorba těchto studijních opor povede k zatraktivnění a zkvalitnění studijní nabídky FEK ZČU.

    PUBLIKACE:

    Učební texty, skripta
    • Hejduková, P.; Pokorný, J. Veřejná ekonomika z pohledu teorie a praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 66s. ISBN 978-80-261-1122-1.