Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:TL03000527
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2020-2023

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k hranici krajské (vnitřní dimenze) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní samosprávy (krajů) i státní správy, zatímco zřejmě nejvíce je tato problematika akcentována prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce Evropské unie. Projekt se proto soustředí na vymezení obou typů periferie, analýzu socioekonomické situace vč. přístupu jednotlivých krajů k uzavřenosti regionálního rozvoje.

    PUBLIKACE:

    Monografické publikace
    • Jeřábek, M.; Wokoun, R.; Dokoupil, J.; Szczyrba, Z.; Zich, F.; Krejčová, N.; Khendriche Trhlínová, Z.; Čech, P.; Mates, P.; Novotný, L. Vnitřní a vnější periferie v Česku. Od genetické determinace k územní kohezi.. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o., 2023. 325s. ISBN 978-80-7502-658-3.