Automaticky generované parametrizované úlohy pro výuku kurzu Statistické zpracování dat


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0.0/16_015/0002287
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2019-2019