SDG Transformation SPACE


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:35600/96 - 46
Období řešení:2021-2023

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Německo – ESD for 2030