Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2022-2022

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k plné a úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper (dále EWP), a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Podpořeni budou programátoři zapojených vysokých škol, kteří budou koordinováni ze strany hlavního partnera a budou pravidelně sdílet praktické zkušenosti.