„Internacionalizace výuky a výzkumu v oblasti etiky a udržitelného rozvoje v bavorské-českém příhraničí“


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:2018-2018

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Studující Západočeské univerzity v Plzni dostali možnost zapojit se do mezinárodního certifikátového programu „Ethik- und Nachhaltigkeitsmanagement (ETHNA)“ při vysoké škole OTH Amberg-Weiden. K získání mezinárodního certifikátu bylo zapotřebí jednak pod odborným dohledem zpracovat vybrané téma vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji, prezentovat jej a zúčastnit se třech akcí pořádaných partnerskou vysokou školou.