Analýza potřeb a návrh služeb pro podporu digitální transformace malých a středních podniků


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Období řešení:2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V rámci tohoto smluvního výzkumu byla zpracována studie shrnující potřeby malých a středních podniků v oblasti digitalizace v různých oborech Plzeňského kraje. Na základě provedeného výzkumu byla zároveň navržena struktura vhodných servisních činností a služeb, které mohou být malým a středním podnikům v regionu poskytovány pro zlepšení jejich digitálních kompetencí a digitální transformace.

Cílem studie bylo přinést expertní pohled na poskytování služeb pro zlepšení digitálních kompetencí a digitální transformace podniků. Tyto informace mohou být rovněž nápomocné pro budování infrastruktury pro podporu kompetencí podniků v oblasti digitální transformace, např. typu DIH.