Odborné exkurze a terénní praxe studentů jako výuková metoda


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Číslo projektu:PRVA-23-019
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Odborné vícedenní exkurze jsou nedílnou součástí výuky studentů v oblasti cestovního ruchu a geografie. Poznávání rozdílného prostředí, práce v terénu a praktická zkušenost přispívají k rozvoji kompetencí studentů, zvyšují jejich motivaci a odpovědnost. Simulace reálných podmínek, ve kterých se studenti ocitají, jsou nenahraditelnou součástí praktické výuky (např. průvodcovská činnost, realizace animačních programů, orientace v terénu s využitím mapových podkladů apod.), kterou nelze nahradit frontální výukou v učebně. V předkládaném projektu jde především o praktické vyzkoušení a ověření získaných teoretických znalostí v terénu a jejich aplikace v konkrétním prostředí při dvou realizovaných exkurzích. Pomocí praktických terénních cvičení jsou znalosti zaktivizovány, čímž dochází k jejich efektivnějšímu využití v praxi. Teoretické znalosti studentů jsou dále konfrontovány s aktuálními informacemi o regionu, firmách či systému řízení destinace pro práci na dalších projektech, a dále při uplatňování na trhu práce. Realizační tým tvoří tři pracovníci FEK ZČU z Katedry marketingu, obchodu a služeb a Katedery geografie. Projekt je tak založen na mezikatedrové spolupráci a sdílení poznatků při aplikaci výukové metody odborných exkurzí a terénních cvičení.