Mezifakultní projekt DESING+ 2023


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:PRVA-23-014
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2023-2023

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jedná se o interdisciplinární výukový projekt s letitou tradicí, na které spolupracují studující 4 fakult ZČU: FST, FEK, FZS a FDULS.