XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2023"


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:SVK1-2023-002
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2023-2023

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jedním z hlavních cílů konference bylo, je a bude přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků, podpořit jejich publikační činnost a monitorovat přitom současné požadavky praxe. Již počtvrté bude konference otevřena rovněž studujícím navazujících a doktorských studijních programů, a to z obou stran hranice. Především pro studující a mladé vědecké pracovníky/-ce představuje konference možnost získat zkušenosti a navázat kontakty v oboru, a to i na mezinárodní úrovni, což je v době silné podpory mezinárodního výzkumu a vědy více než žádoucí.